นโยบายความเป็นส่วนตัว

Home » นโยบายความเป็นส่วนตัว

1- บทนำ

Feminae Cosmetics ให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รวมทั้งภาระผูกพันของบริษัทฯ ภายใต้กฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่ 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เปิดโอกาสให้คุณได้ทำความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่ Feminae Cosmetics นำมาประยุกต์ใช้ 
เราขอเชิญให้คุณอ่านหลักการเหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
Feminae Cosmetics Srl ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ใน Via Emilia Romagna, 22 – 41012 Carpi (MO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์ www.feminaethailand.com/.
Feminae Cosmetics อาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลา 
วันที่ที่มีการปรับปรุงล่าสุดจะปรากฏในหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณดูนโยบายนี้เป็นประจำ โปรดรับทราบว่าการใช้เว็บไซต์ www.feminae.it แสดงว่าคุณอนุญาตให้ Feminae Cosmetics รวบรวม จดบันทึก จัดระเบียบ บันทึก ใช้ และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้.

2- เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใด

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

 • คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • คุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา
 • คุณทำการซื้อบนเว็บไซต์ของเรา
 • คุณบอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าวของเรา
 • คุณเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันและปฏิบัติการชิงรางวัล การทดสอบผลิตภัณฑ์ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือการวิจัยตลาด
 • คุณแบ่งปันเนื้อหาบนเครือข่ายสังคม เช่น Instagram Facebook Pinterest หรือ Twitter โดยใช้แฮชแท็ก feminaecosmetics หรือแฮชแท็กอื่น ๆ ที่เรานำเสนอ
 • คุณติดต่อเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือยื่นคำร้องหรือข้อร้องเรียนไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เมื่อคุณให้คะแนนหรือรีวิวผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา.

3- เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

Feminae Cosmetics พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่สามารถระบุตัวตนคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อมว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ส่วนใหญ่แล้วง่ายต่อการรวบรวม:

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อจริงของคุณ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ กิจกรรมอินเทอร์เน็ตของคุณ ประวัติการซื้อของคุณ คำร้องขอของคุณหรือการโต้ตอบที่คุณมีกับฝ่ายบริการลูกค้า สิ่งที่คุณชอบและสนใจ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะ (ความกังวลด้านความงาม ประเภทของผิวหนัง ความไวของผิวหนัง ข้อห้ามใช้ ฯลฯ) ที่ขึ้นอยู่กับความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขึ้นอยู่กับคำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับทรีตเมนต์ของ Feminae Cosmetics
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณบนเครือข่ายสังคมที่หลากหลาย (ชื่อผู้ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับแคปชั่น ตำแหน่ง ฯลฯ) การอัปโหลดและโพสต์หากคุณเผยแพร่เนื้อหาหรือใช้แฮชแท็ก #feminaecosmetics หรือแฮชแท็กอื่น ๆ บนเครือข่ายสังคมบางเครือข่าย
 • ข้อมูลทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ IP ของคุณหรือข้อมูลนำทางที่เกี่ยวข้องกับเทอร์มินัลของคุณ
 • ข้อมูลอื่นที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของคำร้องขอที่ส่งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา.

4- ทำไมเราจึงรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Feminae Cosmetics รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด:

 • Mการจัดการเว็บไซต์หรือการปรับปรุงคุณภาพบริการ การดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • การจัดการคำสั่งซื้อของคุณ (คำสั่งซื้อ การจัดส่ง ใบแจ้งหนี้ บริการหลังการขาย ฯลฯ) วิธีการเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการทำสัญญาที่ถูกต้องซึ่งคุณเป็นคู่สัญญาด้วย
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่จะช่วยให้เราได้รู้จักคุณได้ดียิ่งขึ้นและมอบข้อเสนอส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางอีเมล SMS เครือข่ายสังคม หรือบริการอื่น ๆ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้คุณได้เห็นการสอดแทรกโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคม) วิเคราะห์และคาดการณ์ตลาดเพื่อที่จะปรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างดีที่สุด สำหรับวัตถุประสงค์นี้ Feminae Cosmetics จะสามารถดำเนินงานการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้โดยอิงจากสิ่งที่คุณทำเป็นประจำ สิ่งที่คุณชอบ และพฤติกรรมในการซื้อของคุณ วิเคราะห์การนำทางของคุณรวมทั้งคำร้องขอของคุณบนเว็บไซต์หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่มุ่งหมายที่จะกำหนดฐานข้อมูลของ Feminae Cosmetics ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ฟังก์ชันในการกำหนดเป้าหมายใหม่และนำเข้ารายการที่มีข้อมูลเข้ารหัส (อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์) จาก Facebook เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของเราอยู่แล้วและ/หรืออาจสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อที่อาจจะได้นำเสนอโฆษณาส่วนตัวบนเครือข่ายสังคมให้แก่ผู้ใช้เหล่านั้น การสร้างบัญชีเปิดโอกาสให้เราปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้เป็นแบบส่วนตัวในฐานะลูกค้า เราดำเนินการวิธีการเหล่านี้ด้วยความยินยอมที่ชัดแจ้งของคุณและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เราดำเนินการวิธีการนี้ด้วยความยินยอมที่ชัดแจ้งของคุณ
 • การดำเนินการวิเคราะห์และสถิติในเชิงพาณิชย์ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด (ธุรกิจอัจฉริยะ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอแผนภาพข้อมูล ฯลฯ) การวัดความพึงพอใจของคุณและการวิจัยการการพัฒนา (ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย)
 • ที่น่าเป็นไปได้ก็คือ การป้องกันและการตรวจหาการฉ้อโกง การจัดการและการตรวจสอบหนี้ค้างชำระและข้อพิพาท แนวทางการแก้ไขการตรวจหาการฉ้อโกงที่เราใช้อาจทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มรูปแบบหรือเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงโดยมนุษย์ ในกรณีที่ใช้แนวทางการแก้ไขการตรวจหาการฉ้อโกงอัตโนมัติ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อระบุกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง เพื่อรับประกันการชำระเงิน และเพื่อทำการตัดสินใจโดยใช้ระบบอัตโนมัติ การตัดสินใจโดยใช้ระบบอัตโนมัติมีพื้นฐานอยู่บนการนำการจำลองแบบทางธุรกิจและวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาว่ากิจกรรมหนึ่ง ๆ นั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการฉ้อโกง การดำเนินการนี้อาจทำให้เกิดผลทางกฎหมายกับคุณหรือส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Feminae Cosmetics อาจปฏิเสธที่จะทำสัญญากับคุณ เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเรายังใช้ reCAPTCHA ซึ่งเป็นบริการของ Google ที่จะช่วยปกป้องเว็บไซต์ของเราจากสแปมและความพยายามที่จะล่วงละเมิด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่าน reCAPTCHA โปรดอ่าน หัวข้อความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google วิธีการเหล่านี้ มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • การจัดการคำร้องขอของคุณ (ตัวอย่างเช่น คำแนะนำ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อร้องเรียน สิทธิในการเข้าถึง การแก้ไข การคัดค้านและการถอนออก ฯลฯ) เราดำเนินการวิธีการนี้ด้วยความยินยอมของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • การจัดการผลที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา (Cosmetovigilance) การดำเนินการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และการใช้สิทธิของคุณ (การดูแลรักษารายการไม่เลือกเข้าร่วม) (ภาระผูกพันทางกฎหมาย)
 • สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งพิจารณาจากกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่และ/หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อคุณ.

5- สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งพิจารณาจากกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่และ/หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อคุณ.

Feminae Cosmetics จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาธุรกิจเป็นอันขาด 
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งได้รับเลือกจากขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการในนามและตามแนะนำของ Feminae Cosmetics เป็นการเฉพาะเพื่อเสนอบริการให้แก่คุณ (การประมวลผลและการดำเนินการคำสั่งซื้อจนเสร็จสมบูรณ์ การชำระเงินที่ปลอดภัย การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การดูแลรักษาและการพัฒนาทางเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การประเมินและการทบทวน การวิเคราะห์ข้อมูล การป้องกันความพยายามที่จะหลอกลวง การจัดการแคมเปญดิจิทัล ฯลฯ) Feminae Cosmetics อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องให้บริการแก่คุณในนามของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Feminae Cosmetics จะเข้าดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องและเป็นการถาวร
ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในหรือนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) แม้กระทั่งในประเทศที่ไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศที่คุณพำนักอาศัย ในกรณีเช่นนั้น เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า;

 • คุณให้ความยินยอมที่ชัดแจงและชัดเจนก่อนล่วงหน้าในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามเหล่านี้
 • เราจะทำข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอย่างน้อยที่สุดแล้วสอดคล้องกับข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรป
 • เราจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในของบริษัท (BCR) ซึ่งได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ.

ท้ายที่สุด Feminae Cosmetics อาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หากกฎหมายกำหนดไว้หรือในระหว่างการสืบสวนและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้.

6- ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างไร

Feminae Cosmetics ดำเนินมาตรการด้านองค์กรและด้านเทคนิคที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงธรรมชาติของข้อมูลและความเสี่ยงที่วิธีการของมาตรการเหล่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสงวนความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นไปในทางที่ผิด ทำให้เกิดความเสียหาย หรือป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตมีสิทธิเข้าถึง
มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงแบบแผนปฏิบัติ เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างจำกัดโดยบุคลากรของบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามหน้าที่การทำงานของตน การรับประกันตามสัญญาในกรณีที่มีการใช้ผู้ให้บริการภายนอก การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อความเป็นส่วนตัว การตรวจสอบเป็นประจำถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับความเคารพในความเป็นส่วนตัวและ/หรือมาตรการทางกายภาพและ/หรือทางโลจิสติกส์ (การเข้าถึงความปลอดภัย ขั้นตอนในการอนุมัติ สำเนาสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ ฯลฯ).

7- นโยบายของเราว่าด้วยผู้เยาว์คืออะไร

เว็บไซต์ www.feminaethailand.com/ ไม่ได้มุ่งหมายให้ผู้เยาว์ใช้งาน

Feminae Cosmetics จะไม่รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์แม้จะได้รับการบอกกล่าว ในกรณีที่ตระหนักได้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับการอนุมัติก่อนล่วงหน้าจากบุคคลที่รับหน้าที่เป็นผู้ปกครอง Feminae Cosmetics จะดำเนินมาตรการทุกอย่างที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการภายนอก.

8- นโยบายของ Feminae Cosmetics ที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้คืออะไร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของ Feminae Cosmetics ขอเชิญให้คุณค้นหาข้อมูลจากหน้าที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้

9- คอนเทนต์ที่คุณเผยแพร่บนเครือข่ายสังคมมีการจัดการอย่างไรโดยใช้แฮชแท็กที่นำเสนอโดย Feminae Cosmetics

คุณสามารถเลือกใช้แฮชแท็กที่นำเสนอโดย Feminae Cosmetics เพื่อแสดงคอนเทนต์ของคุณบนเครือข่ายสังคม อย่างเช่น Instagram และ Facebook

การใช้แฮชแท็กเหล่านี้ แสดงว่าคุณยอมรับและอนุญาตว่าคอนเทนต์ของคุณอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเราและใช้เพื่ออ้างอิงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
เราขอเตือนคุณว่าข้อมูลที่คุณแสดงต่อสาธารณะบนเครือข่ายสังคมอาจมีการอัปเดต ใช้งาน และบันทึกโดยผู้คนอื่น ๆ ทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบที่สามารถรับประกันได้ถึงความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพออย่างเช่นกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นในประเทศที่คุณพำนักอาศัย
นอกจากนี้เรายังขอเตือนคุณอีกด้วยว่าเมื่อคุณเผยแพร่คอนเทนต์โดยใช้แฮชแท็กที่เสนอโดย Feminae Cosmetics การใช้งานเครือข่ายของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเงื่อนไขทั่วไปของเครือข่ายสังคมดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้คุณอ่านและอ้างอิงเงื่อนไขดังกล่าวเป็นประจำ

หากคุณไม่ต้องการให้คอนเทนต์ของคุณปรากฏบนเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป โปรดลบคอนเทนต์ดังกล่าวจากตัวเครือข่ายสังคม หรือลบแฮชแท็กที่ใช้.

10- ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้นานแค่ไหน

Feminae Cosmetics จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่เกินระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้

โดยทั่วไปแล้ว:

 • ข้อมูลลูกค้า/ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาสามปีนับจากวันที่ป้อนข้อมูลหรือนับจากการติดต่อครั้งล่าสุดหรือนับจากวันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ นอกเสียจากว่าคุณจะใช้สิทธิยกเลิกและ/หรือสิทธิในการคัดค้านของคุณ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสามปีนี้ มีความเป็นไปได้ที่ Feminae Cosmetics จะกลับมาติดต่อกับคุณอีกเพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณต้องการรับการสื่อสารในเชิงพาณิชย์ต่อไปหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีการตอบรับอย่างชัดแจ้งและเป็นไปในเชิงบวกจากคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจะถูกลบหรือจัดเก็บถาวรโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะถูกเก็บไว้จนกระทั่งมีการเพิกถอนความยินยอม
 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์และสถิติของบริษัทสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลาสูงสุดห้าปี
 • ข้อมูลที่ช่วยพิสูจน์สิทธิหรือสัญญาได้ หรือที่ถูกเก็บไว้โดยสอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย จะถูกจัดเก็บถาวรโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

11- สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไรและคุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณให้ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแก่เรา คุณอาจได้รับอีเมลหรือข้อความเป็นระยะ ๆ จากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของเรา คุณสามารถยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิกจากกลุ่มรายชื่อผู้รับอีเมลของเราได้ทุกเวลาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ หรือโดยตอบกลับข้อความของเราว่า “หยุด” หากคุณไม่ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางโทรศัพท์กับคุณ เราขอเตือนคุณว่าคุณสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทะเบียนสาธารณะสำหรับคำคัดค้าน โดยอาศัยประโยชน์ของกฤษฎีกาของประธานาธิบดีหมายเลข 178 ของปี 2010
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไขให้ถูกต้อง ยกเลิก และพกพาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน ตลอดจนสิทธิในการคัดค้านและจำกัดการประมวลผลข้อมูล โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณที่จะให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเวลา ในการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะต้องส่งคำร้องขอพิเศษที่คุณลงนามมาที่เรา ซึ่งการพิสูจน์ตัวตนของคุณ:

 • โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราโดยใช้แบบฟอร์มที่พบได้ในลิงก์ต่อไปนี้ https://www.feminaethailand.com/contacts/
 • ทางอีเมลโดยการส่งอีเมลไปยัง shop@feminae.it
 • ทางจดหมายปกติโดยส่งจดหมายไปยังที่อยู่นี้: Feminae Cosmetics Srl  – via Emilia Romagna 22, 41012 Carpi (MO) Italy

คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบตามกำหนดเวลาอันสมควรถึงมาตรการที่ใช้หลังจากที่ได้รับคำร้องขอของคุณโดยเร็วที่สุด และภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ตาม Feminae Cosmetics สงวนสิทธิที่จะไม่ติดตามผลคำร้องขอที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างชัดแจ้งและ/หรือคำร้องขอที่เกินควร

คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือยื่นอุทธรณ์เพื่อคำวินิจฉัยในกรณีที่มีการล่วงละเมิดในการประมวลผลข้อมูลของคุณ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในอิตาลีคือบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ผู้รับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
Piazza di Monte Citorio , 121 – 00186 Rome – garanteprivacy.it
 • ผู้ดูแลการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (EDPS) Rue Wiertz 60 – 1047 Bruxelles/Brussel edps.europa.eu/EDPSWEB

คุณสามารถดาวน์โหลดและบันทึกเอกสารนี้ได้ในรูปแบบ PDFหากต้องการเปิดเอกสารนี้ คุณต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ดาวน์โหลดได้จาก www.adobe.it) หรือโปรแกรมที่คล้ายกันที่สามารถอ่านรูปแบบ PDF ได้

สำหรับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของเราทางอีเมลโดยส่งอีเมลไปยัง shop@feminae.it.

ปรับปรุงล่าสุด: 01/09/2021

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีผลิตภัณฑ์ในตะกร้าเลย!
ช้อปปิ้งต่อไป
0